Проекти

 Членовите на здружението, самостојно или како дел од училишни тимови, имаат изработено голем број проекти од различни области. Нивниот интернационален успех и можноста и потребата тие проекти да се промовираат и да им се доближат на наставниците и учениците ја даде идејата за формирање на здружението на иновативни наставници. Проектите можете да ги разглеадте подолу.

Реализирани проекти
This is my voice
(1 место Microsfot Global Forum 2014)
Дарко Талески
http://thisismyvoice.wix.com/thisismyvoice
http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/05f8e38d-c9fb-4492-91a1-11912397ebdd
Fun, education, stop motion animation
(1 место Microsfot Global Forum 2012)
Дарко Талески
http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/9453dbab-df0c-4472-bfad-7808669a41a6/
http://animacija-vo-obrazovanieto.wikispaces.com/
https://www.facebook.com/funeducationstopmotionanimation
Grandmas Games
(1 место Microsfot Global Forum 2010)
Марина Василева
http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/8ef38e6e-7755-4abe-83c1-204d07571b63/
http://grandmasgames.blogspot.com/
https://www.facebook.com/GrandmasGames
Storytelling
Учење со приказни
Весела Богдановиќ
http://ucimenizigra.ucoz.com/index/kreira_e_prikazni_so_kodu/0-279
Учиме со Web 2.0
Маја Виденовиќ
http://www.maltaict.blogspot.com/
Mали детективи
Славица Карбева Стојковиќ
http://littledetectives.wordpress.com