Четврта#ЕдуКонференција 2018 - ИНФО

Пријавете се за учество на Четвртата#ЕдуКонференција2018. Пријавување до 28.02.2018 г.

Read More

НАТПРЕВАР ЗА СТЕМ ДОБРИ ПРАКТИКИ

Со цел размена на искуства и идеи при реализација на наставата од STEM областите, објавуваме повик за изработка на постери за споделување на добри практики на STEM настава

Read More

КОНКУРС - ПРАКТИЧНИ РАБОТИЛНИЦИ

Конкурс за пријава на практични работилници за реализација на образовни цели дел од Четвртата#ЕдуКонференција2018

Read More

ECGBL 2014 8th European Conference on Game Based Learning

На  9-ти ти и 10-ти Октомври 2014 година,  во Берлин  Германија  беше одржана 8та европската конференција  Games Based Learning ECGB, на која претставници на здружението ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО зедоа активно учество  со научен труд The Educational Prospects of Traditional Games as Learning Activities of Modern Students. ECGBL 2014 8th European Conference on Games Based Learning