Author Archives: Maja Videnovic

sdw18_banner_950px

ПАРТНЕРСТВО ВО STEM DISCOVERY WEEK 2018

STEM Discovery Week оваа година ќе се одбележува на од 23 to 29 Април 2018. Поаѓајќи од успехот во изминатите две години, целта на STEM Discovery Week е да обедини повеќе од 500 активности, во повеќе од 10,000 училишта во 30 држави! Организации, училишта и проекти може да побараат да станат партнери во оваа кампања.

Read More

european_education_summit_2018_noelle_edited

Ново и реформирано Европско образоваие до 2025

Модернизација, мобилност, компетенции и глобализација се централни во агендата на Европската Комисија до 2025, која беше презентирана на првиот European Education Summit во Брисел, Белгија на 25 January 2018. Клучен елемент во оваа агенда се постигањата на учениците и интересот за разни научни дисциплини.  Повеќе информации може да најдете на http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=700183  

16523071_10210598464351842_1640801927_o

Натпревар за СТЕМ добри практики

Со цел размена на искуства и идеи при реализација на наставата од STEM областите, објавуваме повик за изработка на постери за споделување на добри практики на STEM настава. Секој од вас добива можност да прикаже сопствен иновативен приод при реализација на одредена активност од STEM областите и на тој начин сите заедно да го збогатиме

Read More

scientix-logo

Нови 198 Амбасадори во тимот на Scientix

Scientix ги селектираше новите 198 Амбасадори врз основа на резултатите од Moodle курсот: Scientix Ambassadors’ Training Course, кој се реализираше есента 2017. Вкупниот број на членови на Scientix 3 Teachers’ Panel сега изнесува 502. Сите тие заедно на волонтерска основа ќе ја поддржуваат дисеминацијата на проектот и размената на знаења и практики низ 44 држави во светот. Повеќе

Read More

16523071_10210598464351842_1640801927_o

Повик за изработка на постер од STEM области

Со цел размена на искуства и идеи при реализација на наставата од STEM областите, објавуваме повик за изработка на постери за споделување на добри практики на STEM настава. Секој од вас добива можност да прикаже сопствен иновативен приод при реализација на одредена активност од STEM областите и на тој начин сите заедно да го збогатиме

Read More