Daily Archives: 02/08/2018

sdw18_banner_950px

ПАРТНЕРСТВО ВО STEM DISCOVERY WEEK 2018

STEM Discovery Week оваа година ќе се одбележува на од 23 to 29 Април 2018. Поаѓајќи од успехот во изминатите две години, целта на STEM Discovery Week е да обедини повеќе од 500 активности, во повеќе од 10,000 училишта во 30 држави! Организации, училишта и проекти може да побараат да станат партнери во оваа кампања.

Read More