Daily Archives: 02/06/2018

european_education_summit_2018_noelle_edited

Ново и реформирано Европско образоваие до 2025

Модернизација, мобилност, компетенции и глобализација се централни во агендата на Европската Комисија до 2025, која беше презентирана на првиот European Education Summit во Брисел, Белгија на 25 January 2018. Клучен елемент во оваа агенда се постигањата на учениците и интересот за разни научни дисциплини.  Повеќе информации може да најдете на http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=700183