Monthly Archives: август 2017

scientix_report_image_600

Обука за Scientix амбасадори

Scientix објавува повик за следење на обука за Scientix амбасадори. Истата ќе се реализира на Scientix Moodle платформата во периодот од 2.10.2017 до 4.12.2017. Обуката е задолжителна во процесот на избор на Scientix амбасадори (СТЕМ наставници кои ја поддржуваат дисеминацијата на Scientix и размената на искуства и практики во СТЕМ образованието). Пријавувањето трае до 20.09.2017.

Read More

logo

Меѓународна научна конференција – „Образованието на крстопат – состојби, предизвици, решенија и перспективи“

При реализација на воспитно образовната работа наставниците секојдневно се соочуваат со голем број на промени и предизвици. Овие свои искуства може да ги пренесете со учество на Меѓународната научна конференција – „Образованието на крстопат – состојби, предизвици, решенија и перспективи“ во организација на Македонското научно друштво – Битола, која ќе се одржи во Битола на

Read More

logo_etwinning

ETWINNING НАСТАН: THE POWER OF DNA TECHNOLOGY

European Schoolnet и European Learning Laboratory for Life Sciences (ELLS) заедно организираат настан за наставниците кои се регистрирани на eTwinning од 25 Септември до 6 Октомври 2017. Насловот на курсот е “The power of DNA technology”. Овој курс им дава на учесниците увид во најновите случувања во генетскиот инженеринг и како разни сценарија за учење кои се

Read More