Постапка за зачленување

ПОСТАПКА ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

Постапката за зачленување во Здружението започнува со искажување на интерес за членување и пополнување на електронска пристапница преку регистрационен фомулар достапен на следниот линк.

Постапката за членување во здружението започнува со пополнување на регистрациониот формулар за членство.