Извештаи

  1. ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на „Здружение за развивање и дигитализација на
    образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” – Скопје за 2014 год.

  2. ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на „Здружение за развивање и дигитализација на
    образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” – Скопје за 2015 год.