Извештаи

 1. ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на „Здружение за развивање и дигитализација на
  образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” – Скопје за 2014 год.
 2. ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на „Здружение за развивање и дигитализација на
  образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” – Скопје за 2015 год.   
 3. ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на „Здружение за развивање и дигитализација на
  образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” – Скопје за 2016 год.

 

 • Извештај за реализација на Третата Едуконференција 2017 год.
 • Извештај за реализација на Втората Едуконференција  2016 год.
 • Извештај за реализација на Првата Едуконференција  2015 год.