Галерија Втора Едуконференција

Пристапот и преземањето на сите фотографии од фото-галеријата на втората Едуконференција е достапно на линковите на сликите.