Агенда

 

agenda_mk

Спонзори на на Третата #ЕдуКонференција2017 се:

Logo SIVECO Project_Progress_300dpi

 

 

Подржувачи и партнери на на Третата #ЕдуКонференција2017 се: 

logo_finki_ukim_mk

ugd-logooer